Óvodalánc Egyesület

Isten hozta honlapunkon!

Egyesületünk a 2007-ben kisgyermekes édesanyákkal és gyermekértő szakemberekkel létrehozott LurkóVilág szakmai műhelyének szerves folytatásaként, 2012-ben alakult azzal a céllal, hogy a bölcsődés-, az óvodás- és a kisiskoláskorú gyermekek egészség-, környezettudatos és a magyar néphagyományt őrző, szerves műveltségre épülő nevelését támogassa, elősegítse és erősítse az egyesület tagjainak közreműködésével és nevelési és oktatási intézmények bevonásával.

Az egyesület célja továbbá a magyarországi és a határon túli magyar illetve a magyar nyelvvel és kultúrával intenzív kapcsolatot ápoló nevelési intézmények kapcsolattartásának kiépítése, a magyar néphagyomány, népművészet népszerűsítése.

Cél továbbá a kulturális és társadalmi szervezetekkel való kapcsolatok kiépítése, ápolása.

Az elmúlt  7 éves történetünket itt ismerheti meg >

Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 1. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 2. kulturális tevékenység,
 3. kulturális örökség megóvása,
 4. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

Az Egyesület céljait a következő feladatokkal kívánjuk megvalósítani:

 • Az egyesületi tevékenység hosszú-, közép- és rövid távú fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása és megvalósításukról való gondoskodás, cselekvési programok kidolgozása.
 • Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az egyesület céljait támogató, és a nevelési munkában részt vevő oktatási intézményekkel (bölcsődékkel, óvodákkal, iskolákkal).
 • Kapcsolat kiépítése a bölcsődei, óvodai és iskolai nevelőkkel, óvodapedagógusokkal, és pedagógusokkal, valamint az intézmények szülői munkaközösségével.
 •  Kapcsolattartás és együttműködés, közös rendezvények szervezése az óvodavezetéssel, a szülői szervezettel, civil szervezetekkel, más közösségekkel, gazdasági társaságokkal, állami és önkormányzati szervekkel;
 • Kiadványok elkészítése, kiadása;
 • Tanfolyamok, továbbképzések szervezése;
 • Információt- és tapasztalatcserét szolgáló partnerség civil szervezetekkel, állami, társadalmi és gazdasági szervezetekkel;
 • Díjak, elismerések, kitüntetések alapítása, adományozása, illetve az erre vonatkozó kezdeményezés;
 •  Támogatás nyújtása a 2.§.1.) pontban meghatározott célok elérése érdekében;
 • az Egyesületi célok megvalósításához szükséges források gyűjtése, illetve azok gyarapítása, pályázatok készítése (pl. akkreditált képzésekre);
 • Kistérségi, országos és nemzetközi programok, találkozók, rendezvények szervezése, azokon való részvétel;
 • Az Egyesület céljainak népszerűsítésére, tevékenységének bemutatására internetes információs portál kialakítása és működtetése, ehhez kapcsolódó információk begyűjtése, rendszerezése, közzététele, annak tartalmi fejlesztése és fenntartása. Nyomtatott és elektronikus kiadványok szerkesztése, megjelentetése;
 • Az egyesület tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
 • Kapcsolatok létesítése hasonló célú külföldi szervezetekkel, egyesületekkel, társaságokkal és szakkörökkel;
 • Gyermek fejlesztő programok szervezése, működtetése és műhely foglalkozások (szoros együttműködésben a LurkóVilág Műhellyel);
 • Pedagógusképzés, határon átívelő szakmai kapcsolatok fejlesztése;
 • Szülői képzések (felnőttképzés);
 • Az Egyesület céljával megegyező értékrendű sajtótermékek propagálása, terjesztése;
 • Csoportos utazás szervezés egyesületi tagoknak és támogatóknak továbbképzés és az egyesület céljaival megegyezők szerint.
 • Az Egyesület a céljai megvalósítása érdekében kiegészítő vállalkozási tevékenységet végezhet, azok veszélyeztetése nélkül.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól és politikai csoportosulásoktól független.